Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

aneczqua

March 23 2015

aneczqua
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaburdel burdel

March 22 2015

aneczqua
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
aneczqua
aneczqua
Hej, kocham Cię.
I w sumie cholernie bałem się użyć tych słów, bo one są jak obietnica. Obietnica tego, że będę obok Ciebie, zawsze i wszędzie. Że choćby niebo waliło Ci się na głowę, ja podbiegnę i je przytrzymam. Że będę tylko Twój. Rozumiesz?
A widzisz... Ja nigdy nie łamię obietnic.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromte-quiero te-quiero viaburdel burdel
0952 866b 500
Reposted fromstephiknee stephiknee viafakefriends fakefriends
aneczqua
8249 7b89
Reposted fromfoods foods

March 17 2015

aneczqua
8284 94cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasuful suful
aneczqua
Play fullscreen

Czy naprawdę myślisz, że ona może cię kochać bardziej ode mnie?
Czy naprawdę tak myślisz?
Czy naprawdę myślisz, że ona może dać ci więcej ode mnie?
Kochanie, wiem, że tak nie będzie.
Bo kochałam cię, bezwarunkowo
Dałam ci nawet więcej niż miałam do oddania
Byłam gotowa umrzeć dla ciebie
Bo byłeś dla mnie cenniejszy niż moje własne życie.
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
aneczqua
Nie łatwo patrzeć Ci w oczy wiedząc, że któregoś dnia, w moich, dostrzeżesz pragnienie bliskości, które coraz trudniej mi ukryć, a którego nigdy od Ciebie nie otrzymam…
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou

March 16 2015

aneczqua
4880 a469 500
Reposted fromdanzig danzig
aneczqua
1725 7f96
if you want something , don't wish for it. life is too short to wait . - stephen hines 
3184 c616 500

the-storyso-deep:

Brand New- Sic Transit Gloria… Glory Fades

My drawing, please don’t remove credit/ caption ✌️

b&w tattoo blog

Reposted fromKiro Kiro
3174 0ec7 500

b&w tattoo blog

Reposted fromKiro Kiro
3164 e66a
Reposted fromKiro Kiro
aneczqua
Moroccan castle

March 12 2015

0511 7f36 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
aneczqua
Chociaż jest nieprzyjemne, poczucie winy świadczy o dojrzałości emocjonalnej.
— Marcin Florkowski, dr psychologii
aneczqua
7328 2f0e
aneczqua
1088 ec4a 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl